Kde najít levné a dobré zájezdy? Nabízíme výhodné Last Minute!

Když se řekne zájezd, možná Vás napadne letní dovolená u moře, ale dost možná si vybavíte čistě poznávací zájezd nebo výlet se skupinou třeba i známých, případně spolužáků. Většina z nás absolvovala svůj první zájezd právě se školou, kde se jednalo o školní výlet, zájezd k nějaké památce, po české či moravské vlasti apod. Někdo rád cestuje na zájezd do sousedních zemí, jako je Polsko (například do Krakova nebo Osvětimi), případně na Slovensko (Tatry, termální lázně, Bratislava...), nebo na již do Rakouska, které láká nejen na lyžařské zájezdy, ale třeba na návštěvu předvánoční Vídně.

Často cestujeme také na západ do Německa, kde jde spíše o zájezdy na pivní slavnosti, různé vyhlášené trhy, zábavní parky, ale také třeba na odborné veletrhy nebo exkurze. Zkrátka zájezd má svůj účel nejen rekreační, ale také vzdělávací nebo naučný. Nemluvě o tom, že umělecké skupiny jezdí na umělecké zájezdy - vystoupení (např. rozsáhlé soubory jako jsou orchestry). Dříve byl k zájezdu do zahraničí nezbytný cestovní pas. Dnes jej upotřebíte jen mimo Evropskou unii, tedy pokud cestujete do zemí, které nejsou součástí EU. Ať již zájezd definujeme tak či onak, důležitá je také definice, jak vidí zájezd české zákony.

Z pohledu paragrafů je termín "zájezd" definován § 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Na tuto definici zájezdu se odvolává i hlava dvacátá první (§ 852 a až 852 k) občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění v ustanoveních o cestovní smlouvě, která byla do občanského zákoníku nově vložena zákonem č. 159/1999 Sb. Do září 2000 nebyl pojem zájezdu v českém právním řádu definován a byly tak běžně označovány i jednodenní akce.

V silniční dopravě se jako zájezd tradičně, avšak neoficiálně, označují zejména některé formy autobusové příležitostné dopravy, zejména nelinková doprava (viz. § 2 odst. 10 a § 21b zákona 111/1994 Sb.). Což je celkem jasné, že využitím třeba městské hromadné dopravy nejede na zájezd, ale zákon musí být přesný. V tomto smyslu tedy jde o dopravu neveřejnou, kdy není možné se přidat "cestou", ale účastníci zájezdu jsou dáni dopředu, zpravidla na základě předem uzavřené smlouvy nebo smluv. V tom je také rozdíl od taxislužby a smluv uzavřených v sídle nebo provozovně mimo vozidlo. Platí to jak v rámci jednodenní akce, tak i v návaznosti na pobytovou nebo putovní akci, ale i některé formy nepodnikatelské nelinkové dopravy pro vlastní nebo cizí potřebu. Zájezd tedy může být klidně jednodenní s ranním startem a večerním příjezdem, ale zrovna tak rozdělený do dvou či více dnů s přespáním na místě zájezdu. Zákon o silniční dopravě ani jeho předchůdci však termín zájezd oficiálně nezavádějí ani nepoužívají.

 

Zájezd

 

Zájezdem ve smyslu tohoto zákona je tedy i pouhá kombinace dopravy a ubytování. Nebo například ubytování, spojené s poznávacími výlety do okolí navštíveného cíle či ubytování, spojené se sportovním programem. Doprava tedy není podmínkou. Možná Vám to přijde nepodstatné hraní ci se slovíčky, ale v takovém zkrátka žijeme světě a může se snadno stát, že z neznalosti definic přijdete o náhradu případné škody nebo při způsobené újmě. Co Vás možná překvapí mnohem více je, že do definice zájezdu spadá i třeba dětský tábor, pokud je provozován v rámci podnikání. Tím je myšleno mimo jiné za účelem zisku. Do působnosti zákona nespadá činnost, která není pořádána za účelem zisku. Pokud Vás nenapadají případy, kdy by k tomu mělo dojít, pak je to třeba otázka různých spolků a jejich aktivit, případně dobrovolnická činnost, školní výlety atd. Takže přestože pojedete s hasiči "na zájezd" a doprava je placena například ze spolkové pokladny, podle zákona to zájezd není.

Zájezdem se rozumí pouze kombinace, nabízená konečnému zákazníkovi. Nikoliv kombinace nabízená (prodávaná) jinému podnikateli za účelem jeho podnikání. Je to trochu komplikované, ale který zákon není komplikovaný, že? Zákazníkem se rozumí jak osoba, která zájezd zakoupila (uzavřela s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou smlouvu o zájezdu), tak osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena nebo která konzumaci zájezdu od původního zákazníka přijala. A teď si to přečtěte ještě jednou, abyste to skutečně pochopili :D

 

Už víte, kam byste vyrazili na nejbližší dovolenou?

Last minute je termín, který se v České republice používá výhradně ve spojení dovolená Last Minute případně Last Minute zájezdy. Je to pro mnohé nový termín, tedy pokud bereme v potaz komunistickou minulost naší země, která s tímto termínem nepracovala. Jedná se v jistém slova smyslu o opak tzv. First Minute zájezdů (Zájezdy z první minuty). Slovní spojení "Last Minute" pochází, jak jste asi poznali a jak dobře víte, z angličtiny. A co to vlastně znamená? Možná je to jasné, ale doslovně to je "poslední minuta", ovšem překládá se spíše jako zájezd na "poslední chvíli", protože při jeho sjednávání nejde o minuty a mnohdy ani ne o hodiny, ale může být zájezd "Last Minute" také na dny. Zajímavostí je, že v anglicky hovořících zemích se v souvislosti se zájezdy používá spíše pojem "Last Second", což je ještě "zmatenější", neboť to značí "poslední sekunda". Ale také používají zřejmě výstižnější "Last Moment" (tedy "poslední moment - chvíle"). Ale to jsou spíše takové informace pro zajímavost.

 

Last Minute

 

Tento pojem je tedy používán k označení zájezdů, jejichž počátek je blízko a na které je vypsána sleva. Pokud tedy hovoříme o Last Minute zájezdech, máme na mysli zájezdy "na poslední chvíli", neboli těsně před jejich započetím, těsně před odjezdem nebo odletem do místa zájezdu. Zpravidla je tak chápán zájezd, který má počátek během dvou týdnů a jehož cena je snížena až o desítky procent původní ceny, neboť je potřeba zaplnit poslední volná místa, aby rozpočtený zájezd nebyl z důvodu jeho stoprocentního nenaplnění prodělečný. Výhoda je tedy jasná, můžete výrazně ušetřit, na straně druhé už nemáte na výběr a buď Vás podmínky a možnosti last minute zájezdu zaujmou, nebo máte smůlu. Můžete si vyhlédnout vysněnou destinaci nebo cíl výletu a rádi byste vzali čtyřčlennou rodinu, tak v takovém případě se může stát, že k dispozici jsou již třeba jen tři poslední volná místa nebo naopak pouze dvoulůžkové pokoje apod.

Přesto mnozí zájezdy last minute vyhledávají, neboť se třeba i obávají, aby zájezd nezaplatili příliš dopředu a před odjezdem jim situaci nezkomplikovala například nemoc nebo jiná nenadálá situace. To se sice může stát také v případě last minute zájezdu, ale zde je pochopitelně riziko menší, když už je to za pár dnů či dokonce hodin. Skvělé je takovou možnost využít pro individuální cestování a zvláště, pokud je Vám i jedno, kam přesně pocestujete a využijete tak čistě možnost cestování za skvělou cenu. Pro mnohé se právě možnost skvělé ceny stala natolik lákavá, že to změnilo i strategii cestovních kanceláří vzhledem k těmto last minute zájezdům. Postupem času totiž došlo k degeneraci významu tohoto slovního spojení a jeho marketingového zneužití. Slovo "last minute - levně" se tak začalo objevovat skoro u všech zájezdů a mělo evokovat nutnost rychlého rozhodnutí a nakoupení, aby se daný zájezd nevyprodal a nebyl pak k dispozici opět jen za vyšší cenu. Nezřídka se tak stává, že je jako Last Minute levně označen zájezd, který začíná až za několik týdnů a dokonce i měsíců! Je však na zákaznících, aby zvážili, zda u takové cestovní kanceláře mají nakupovat zájezdy, když takto manipuluje s pojmy a se zákazníky..

Zatímco zájezdy jsou zákonem podrobně vysvětlovány, jak jsme si ukázali výše, tak Last Minute zájezdy nemají žádný specifický právní výklad. Je to dobře, nebo špatně? Ať tak nebo onak, podstatné pro Vás, coby turistu nebo výletníka (jednoduše řečeno zákazníka) je důležité vědět, že i na last nebo first minute zájezdy se zkrátka vztahují naprosto totožná pravidla jako na standardní zájezdy. Není proto možné ani právně obhajitelné, aby například cestovní kancelář klientovi odmítala sdělit například jméno hotelu s tím, že se jej dozví až na místě, právě z důvodu, že si kupuje zájezd Last Minute. Při koupi Last Minute zájezdů má klient naprosto stejná práva jako klient, který si kupuje standardní zájezd. Výhodou last minute je nízká cena (sleva v desítkách procent), naopak nevýhodou v last minute prodeji zájezdů je výběr z velice omezené nabídky (ze zájezdů, které se nepodařilo prodat), nevhodnost pro rodiny s dětmi, případně skupiny cestovatelů (u Last Minute zájezdů je většinou omezený počet míst), často nutnost platit celou částku zájezdu last minute levně, avšak rychle, a to během rezervační doby v rámci někdy i pár minut daného dne!

 

Last Minute Beach Sun

 

Aby toho názvosloví nebylo málo, v souvislosti s Last Minute zájezdy se začal v posledních letech objevovat také pojem Super Last Minute, kterým se označují last minute zájezdy, které lze zakoupit na letišti pouze několik hodin před odletem. Tyto zájezdy jsou jakousi extrémní formou Last Minute zájezdů, které jsou vhodné zejména pro ty cestovatele, kteří jsou adaptabilní a kterým příliš nezáleží na destinaci, do které na dovolenou poletí. Platí pro ně samozřejmě stejná pravidla jako pro klasické Last Minute zájezdy. Opět je to vhodnější pro jednotlivce než rodiny, ale je to spojeno s určitou dávkou "adrenalinu".

Jelikož na tomto skromném webu je řeč o zájezdech, pojďme si říce více o pojmu "cestovní kancelář", který je se zájezdy pochopitelně velmi úzce spjat. Cestovní kancelář je firma, která sestavuje a nabízí zájezdy, ato nejen koncovým zákazníkům, kteří na ten daný zájezd odjedou či odletí, ale také jiným subjektům, jako jsou například cestovní agentury. "Cestovka" tedy ta "kancelář", je v podstatě základní provozní jednotkou cestovního ruchu. Pomáhá zajistit vše potřebné a je jakýmsi "garantem" dané služby. Za tuto garanci sice zákazník zaplatí, ale měl by mít vše zajištěno. Tedy vše, co si s danou cestovní kanceláří sjedná. Může to být jen doprava a cesta, ale také samotný pobyt a ubytování, případně kombinace obojího, navrch doplněna třeba o "zájezd v rámci zájezdu". Například v rámci pobytového zájezdu u moře cestovní kancelář ještě umožňuje svým klientům volbu hned z několika poznávacích zájezdů do okolních destinací. Předmětem její činnosti je tedy zprostředkování, organizování a zabezpečování služeb, spojených právě s cestovním ruchem.

Cestovní kancelář je ten subjekt, který prostě nese plnou zodpovědnost za realizace zájezdů, jež nabízí. Nemůže se vymlouvat na delegáta, na průvodce, to je prostě starost její a ne zákazníka. On předpokládá bezproblémový průběh a je na cestovce, aby jej zajistila. Cestovní kancelář se v České republice provozuje jako koncesovaná živnost. Dle zákona je provozovatel cestovní kanceláře podnikatel, který je na základě koncese oprávněn nabízet a prodávat zájezdy, tedy i ty last minute nebo jakékoliv jiné, týdenní, denní, dlouhé, krátké, tuzemské či do zahraničí. Cestovní kancelář (CK) je tedy oprávněna a v podstatě stvořena k tomu, aby poskytovala jednotlivé služby z široké oblasti cestovního ruchu. Její nabídka může být stálá, ale také indiviudální na základě požadavků zákazníků, případně může tyto faktory kombinovat. CK díky existenci zprostředkovatelů může v podstatě jen nabídky vytvářet a realizovat, zatímco o prodej jednotlivých služeb se rádi postarají právě agentury nebo jiné osoby (zejména různé dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí a cokoliv dalšího).

CK umí a může zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář nebo cestovní agenturu, ale také prodávat věci spojené s cestovním ruchem a oblastmi souvisejícími. Tím myslíme například vstupenky na hudební koncerty, ale vlastně i vstupenky na jakékoliv společenské či sportovní akce. Zrovna tak v souvislosti s cestováním jde o prodej plánů měst nebo map, zrovna tak tištěné průvodce nebo upomínkové dárky. Výjimkou nejsou ani věci spojené s dopravou, jako jsou jízdní řády. Cestovní kancelář uzavírá s klientem "smlouvu o zájezdu". Cestovní kanceláře v České republice musí mít pojištění proti úpadku, neboť nejednou se stalo, že kancelář vybrala peníze za zájezdy a pak si vesele "krachnula" a nebylo odvolání.

Oproti CK je cestovní agentura (CA) firma, která prodává jednotlivé zájezdy cestovních kanceláří či jiné služby. Jedná se o volnou živnost a "pouhé" zprostředkování za provizi. Rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou spočívá tedy v tom, že cestovní agentura působící v České republice nesmí prodat svou službu, složenou z více složek (například cestování a ubytování, které by sama zorganizovala). CA tak nemusí mít zájezdy pojištěny a přímo neodpovídá za jejich průběh, neboť to je záležitost právě pořádající CK.

 

Dovolená u moře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved ©2017